Sällskapet för Finländsk Dödsforskning

Sällskapet för finländsk dödsforskning grundades i Helsingfors år 2011 för att främja dödsforskning samt akademisk utbildning och praktiskt arbete inom ämnesområdet i Finland. Vi upprätthåller ett kontaktnätverk mellan forskare och andra som arbetar med ämnet för att möjliggöra tvärvetenskaplig dialog och samarbete, till exempel i form av gemensamma projekt. Vi vill välkomna var och en med intresse för ämnet att bli medlem  (15€/2022Anj) och stödja vår verksamhet. På denna webbplats lägger vi upp information om verksamheten och lyfter fram intressanta fenomen, händelser och publikationer. Besök oss även på Facebook för diskussion och länkar inom området tanatologi.

Kontakta någon av oss (se nedan) om du vill sprida ordet om ditt evenemang eller konsultera experter inom tanatologi. Sällskapet ger två gånger om året ut webbtidningen Thanatos, en referentgranskad publikation med Publikationsforumets klassificeringsnivå 1. Thanatos publicerar forskningsartiklar och rapporter, sammandrag, kolumner samt bok- och filmrecensioner.

Medlemsamsökningar

Vi vill välkomna var och en med intresse för ämnet att (15€/2022Anj) och stödja vår verksamhet.

Medlemsansökan skickas till skts.kuolemantutkimus@gmail.com med namn, medlemskap och en kort biografi. Styrelsen kommer att besluta om medlemskap vid sitt nästa möte och kommer att meddela sökanden sitt beslut vid ett senare tillfälle.

Sällskapets styrelse

Ordförande

Anna Huhtala, FM, Tammerfors universitet (anna.huhtala(at)tuni.fi)

Vice ordförande

Karoliina Käpylehto, TM, Pedagogik, Helsingfors Universitet (karoliina.kapylehto(a)helsinki.fi)

Sekreterare och kommunikation

Heikki Rosenholm, FM, doktor studerande, kulturhistoria, Åbo universitet. (hepero(a)utu.fi)

Kassör

Ilona Pajari, PD, docent i socialhistoria, Institutionen för historia och etnologi, Jyväskylä universitet (ilona.pajari(a)jyu.fi)

Styrelsemedlemmar

Elisa Morgan, TK, Religionsfilosofi, Helsingfors universitet (elisa.morgan(at)helsinki.fi)

Maija K. Butters, FD, religion och anthropologi, Åbo universitet. (maija.butters(at)utu.fi)

Suppleanter

Anna Rajala, FD, postdoktor, Tammerfors universitet (anna.i.rajala@tuni.fi)
Suvi Ronkainen, FT, Samhällsvetenskap,  professor i forkningsmetoder, Lappland universitet.